Kancelaria świadczy usługi obejmujące wszechstronny wachlarz praktyki radcowskiej, a w szczególności zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, udzielanie porad prawnych sporządzanie opinii prawnych, stałe doradztwo prawne, dochodzenie roszczeń majątkowych i ich egzekucja, przygotowywanie projektów umów i innych aktów prawnych.

 • obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości (w szczególności opiniowanie, prowadzenie negocjacji, sporządzanie umów i innej potrzebnej dokumentacji), zwłaszcza w zakresie obrotu nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, umów najmu, dzierżawy, projektów inwestycyjnych obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, przemysłowych, magazynowych i innych,
 • audyt prawny nieruchomości,
 • przygotowanie opinii dotyczących nabycia nieruchomości, w tym ocena ryzyka z tym związanego,
 • ochrona windykacyjna, negatoryjna i posesoryjna (sprawy o eksmisję oraz o naruszenie posiadania),
 • ustalanie i odzyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości (reprywatyzacja),
 • uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • obsługa prawna związana z budową obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych, przemysłowych, magazynowych i innych,
 • obsługa prawna cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce,
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy inwestorami, wykonawcami inwestycji, deweloperami i ich klientami (negocjacje, postępowania mediacyjne, postępowania sądowe),
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane oraz innych umów i dokumentów związanych z procesem budowlanym,
 • doradztwo i reprezentacja w toku postępowań administracyjnych i sądowych związanych z procesem budowlanym,
 • obsługa procesu wnoszenia nieruchomości jako aportu do spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie