Kancelaria świadczy usługi obejmujące wszechstronny wachlarz praktyki radcowskiej, a w szczególności zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, udzielanie porad prawnych sporządzanie opinii prawnych, stałe doradztwo prawne, dochodzenie roszczeń majątkowych i ich egzekucja, przygotowywanie projektów umów i innych aktów prawnych.

  • obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości,
  • audyt prawny nieruchomości,
  • ochrona windykacyjna, negatoryjna i posesoryjna (sprawy o eksmisję oraz o naruszenie posiadania),
  • uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
  • obsługa prawna związana z budową obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych, przemysłowych, magazynowych i innych,
  • rozwiązywanie sporów pomiędzy inwestorami, wykonawcami inwestycji, deweloperami i ich klientami (negocjacje, postępowania mediacyjne, postępowania sądowe),
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane oraz innych umów i dokumentów związanych z procesem budowlanym,
  • doradztwo i reprezentacja w toku postępowań administracyjnych i sądowych związanych z procesem budowlanym,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie