Kancelaria świadczy usługi obejmujące wszechstronny wachlarz praktyki radcowskiej, a w szczególności zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, udzielanie porad prawnych sporządzanie opinii prawnych, stałe doradztwo prawne, dochodzenie roszczeń majątkowych i ich egzekucja, przygotowywanie projektów umów i innych aktów prawnych.

  • kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • reprezentacja przedsiębiorców oraz pracowników w sporach z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych dokumentów (aktów prawa zakładowego) związanych z procesem świadczenia pracy, w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • szkolenia z zakresu prawa pracy kierowane do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.