Kancelaria świadczy usługi obejmujące wszechstronny wachlarz praktyki radcowskiej, a w szczególności zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, udzielanie porad prawnych sporządzanie opinii prawnych, stałe doradztwo prawne, dochodzenie roszczeń majątkowych i ich egzekucja, przygotowywanie projektów umów i innych aktów prawnych.

  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw zajmujących się usługami transportowymi i spedycyjnymi,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych w ramach procesu transportowego i spedycyjnego, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych, umów związanych z organizacją procesu logistycznego i magazynowaniem towarów  w portach morskich,
  • reprezentowanie przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej oraz samorządowej