egezkucje porady prawne Szczecin

W Kancelarii PK Legal od wielu lat świadczymy usługi prawne związane z prowadzeniem spraw egzekucyjnych, zarówno tych sądowych jak i administracyjnych. Polskie przepisy prawa przyznają wiele możliwości do skutecznej realizacji praw dłużników oraz wierzycieli. Dlatego jesteśmy w stanie należycie reprezentować dłużnika, przeciwko któremu wszczęto postępowanie z urzędu lub na wniosek wierzyciela, jak i wierzyciela, który wszczął lub planuje wszcząć postępowanie przeciwko dłużnikowi.

W pomocy dłużnikom, gwarantujemy przede wszystkim:

  • zapewnienie ochrony prawnej dłużnika w czasie trwania postępowania egzekucyjnego,
  • skuteczne wykorzystywanie środków prawnych w celu ochrony przed egzekucją: powództwo przeciwegzekucyjne, skarga na czynności komornika, skarga na opis i oszacowanie nieruchomości, powództwo o naprawienie szkody oraz inne środki prawnej obrony,
  • sporządzanie oraz wnoszenie środków odwoławczych od wyroków i nakazów zapłaty, a także postanowień,
  • pełna reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, komornikami i innymi podmiotami administracji publicznej, jeśli tego wymaga sprawa.

Wspierając wierzycieli, gwarantujemy przede wszystkim:

  • zapewnienie ochrony prawnej wierzyciela w czasie trwania postępowania egzekucyjnego,
  • skuteczne sporządzanie oraz składanie wniosków i pism do sądów oraz komorników,
  • inicjację postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, poprzez skierowanie do sądu wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • sporządzenie i wniesienie tzw. skargi pauliańskiej oraz wykorzystanie innych środków prawnej ochrony wierzyciela.

W związku z wieloletnią praktyką w sądach, zapewniamy skuteczną i profesjonalną obsługę naszych Klientów, którzy potrzebują pomocy w zakresie postępowania egzekucyjnego, niezależnie od charakteru w jakim w nim występują (dłużnik czy wierzyciel).

Zapraszamy do kontaktu