Śmierć jednego ze spadkobierców nie wyklucza sporządzenia u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia

Zdarza się tak, że jeden ze spadkobierców ustawowych lub testamentowych umrze przed potwierdzeniem nabycia spadku po spadkodawcy w sądzie lub przed notariuszem. Przykładem takiej sytuacji może być śmierć drugiego z małżonków, który odziedziczył spadek wraz z dziećmi po małżonku, który zmarł jako pierwszy albo śmierć jednego z rodzeństwa, dziedziczącego po zmarłym rodzicu.   Pierwotnie, zgodnie z utrwaloną praktyką w sytuacjach analogicznych do przedstawionych powyżej, notariusze odmawiali sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia z uwagi na nieobecność...

Continue Reading...

Odwołanie testamentu

Jedną z cech testamentu jest możliwość jego odwołania. Przyczyny odwołania mogą być różne. Spadkodawca może po prostu zmienić zdanie co do kręgu osób, które mają dziedziczyć z uwagi na zmiany w relacjach z powołanymi dotychczas spadkobiercami. Innymi powodami mogą być narodziny osoby, która według spadkodawcy ma być jego spadkobiercą lub śmierć któregoś ze spadkobierców. Na sposoby odwołania testamentu wskazuje art. 946 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z jego treścią, spadkodawca może odwołać testament poprzez: sporządzenie nowego testamentu, zniszczenie...

Continue Reading...

Wystąpienie o zachowek bez stwierdzenia nabycia spadku

    Wątpliwości może budzić zagadnienie czy możliwe jest wniesienie do sądu powództwa o zachowek i rozstrzygnięcie tej sprawy bez uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia czy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 926 § 1 KC przymiot spadkobiercy przysługuje uprawnionemu z mocy prawa zarówno w przypadku dziedziczenia z ustawy jak również na podstawie testamentu. Akt poświadczenia dziedziczenia oraz postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku mają charakter deklaratoryjny i nie stanowią podstawy nabycia praw i obowiązków...

Continue Reading...

(Polski) Umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...

(Polski) Nowelizacja prawa spadkowego 2015

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...