Wyrok w sprawie frankowej

Posted by on May 14, 2021 in , Uncategorized | 0 comments

Z przyjemnością informujemy, że reprezentowani przez naszą Kancelarię Klienci uzyskali pierwszy wyrok w tzw. „sprawie frankowej”. Zaznaczyć należy od razu, że orzeczenie nie jest prawomocne i bankowi przysługuje apelacja, ale już na obecnym etapie sprawy warto przytoczyć jakie były motywy tego rozstrzygnięcia. Zgodnie z treścią wyroku z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził na rzecz powodów (małżeństwo) 10.336,53 PLN oraz 40.691,87 CHF, obie należności z odsetkami za opóźnienie zgodnie z żądaniem pozwu. W ustnym uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że umowa zawarta przez powodów z pozwanym Santander Bank Polska S.A. w Warszawie jest obarczona wadą nieważności, a w związku z tym bank jest zobowiązany do zwrotu wpłaconych przez powodów kwot jeśli chodzi o należności, które były objęte pozwem. Zasądzenie należności w dwóch rodzajach walut wynika z faktu, iż pierwotnie powodowie spłacali należności w złotówkach, a następnie spłacali je we frankach szwajcarskich. Sąd podzielił stanowisko prezentowane przez pełnomocnika powodów, iż w przypadku spłacania kredytu we frankach szwajcarskich, zwrot nienależnego świadczenia (z uwagi na nieważność umowy kredytu) musi nastąpić w tej samej walucie i nie ma możliwości zasądzenia należności w złotówkach przy ich przeliczeniu z franków szwajcarskich. Zapadły wyrok wpisuje się w aktualną, korzystną dla kredytobiorców, linię orzeczniczą sądów powszechnych. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu otrzymania porady w sprawach frankowych oraz uzyskania pomocy w sporze sądowym z bankiem.

 

 

Autor: radca prawny Krzysztof Kapelczak

Opublikowano: maj 2021 r.