Kredyty frankowe a mediacje

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...

Kredyty frankowe a pomoc państwa i organów Unii Europejskiej

We wcześniejszym artykule w sporym skrócie została przedstawiona geneza problemu finansowego wielu Polaków, jakim są kredyty frankowe. Wyjaśniliśmy przyczyny ogromnej chęci udzielania przez banki kredytów we frankach szwajcarskich, a także konsekwencje tych działań. W tym artykule skupimy się bardziej na szczegółowej historii funkcjonowania tych kredytów. Masowe udzielanie przez banki kredytów we frankach szwajcarskich, spowodowało, że bardzo w

Continue Reading...

Początki kredytów frankowych

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...

Wyrok w sprawie frankowej

Z przyjemnością informujemy, że reprezentowani przez naszą Kancelarię Klienci uzyskali pierwszy wyrok w tzw. „sprawie frankowej”. Zaznaczyć należy od razu, że orzeczenie nie jest prawomocne i bankowi przysługuje apelacja, ale już na obecnym etapie sprawy warto przytoczyć jakie były motywy tego rozstrzygnięcia. Zgodnie z treścią wyroku...

Continue Reading...

Śmierć jednego ze spadkobierców nie wyklucza sporządzenia u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia

Zdarza się tak, że jeden ze spadkobierców ustawowych lub testamentowych umrze przed potwierdzeniem nabycia spadku po spadkodawcy w sądzie lub przed notariuszem. Przykładem takiej sytuacji może być śmierć drugiego z małżonków, który odziedziczył spadek wraz z dziećmi po małżonku, który zmarł jako pierwszy albo śmierć jednego z rodzeństwa, dziedziczącego po zmarłym rodzicu. Pierwotnie, zgodnie z utrwaloną praktyką w sytuacjach...

Continue Reading...

Walne zebranie stowarzyszenia w czasie pandemii

Początek roku to czas kiedy odbywają się walne zebrania stowarzyszeń, które mają charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo – wyborczy. Walne zebranie to najważniejszy organ stowarzyszenia, ustalający kierunek i program jego działania oraz podejmujący decyzje we wszelkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla innych władz stowarzyszenia. W obecnej sytuacji pandemicznej najbardziej popularnym rozwiązaniem dotyczącym przeprowadzenia walnego...

Continue Reading...