Zmiana terminu wymagalności roszczenia a przedawnienie

Wymagalność roszczenia jest to stan w którym wierzyciel ma możliwość żądania od dłużnika zaspokojenia tego roszczenia, na przykład polegającego na zapłacie należności. Nie budzi wątpliwości możliwość kwestia zmiany przez strony umowy terminu spełnienia świadczenia dopóki nie upłynie termin jego wymagalności. Dzieje się tak zwykle w drodze zmiany treści umowy w postaci aneksu czy też poprzez rozłożenie zapłaty należności na...

Continue Reading...

Sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia a śmierć jednego ze spadkobierców

Zdarza się, że jeden ze spadkobierców ustawowych lub testamentowych umrze zanim dojdzie do stwierdzenia nabycia spadku po pierwszym zmarłym. Przykładem takiej sytuacji może być śmierć drugiego z małżonków, który dziedziczyłby wraz z dziećmi po tym, który zmarł jako pierwszy albo śmierć jednego z braci po dniu otwarcia spadku, którzy dziedziczą po zmarłym rodzicu jako jedyni spadkobiercy. Zgodnie z utrwaloną praktyką w sytuacjach analogiczn

Continue Reading...

Kredyty frankowe a mediacje

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...

Kredyty frankowe a pomoc państwa i organów Unii Europejskiej

We wcześniejszym artykule w sporym skrócie została przedstawiona geneza problemu finansowego wielu Polaków, jakim są kredyty frankowe. Wyjaśniliśmy przyczyny ogromnej chęci udzielania przez banki kredytów we frankach szwajcarskich, a także konsekwencje tych działań. W tym artykule skupimy się bardziej na szczegółowej historii funkcjonowania tych kredytów. Masowe udzielanie przez banki kredytów we frankach szwajcarskich, spowodowało, że bardzo w

Continue Reading...

Początki kredytów frankowych

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...

Wyrok w sprawie frankowej

Z przyjemnością informujemy, że reprezentowani przez naszą Kancelarię Klienci uzyskali pierwszy wyrok w tzw. „sprawie frankowej”. Zaznaczyć należy od razu, że orzeczenie nie jest prawomocne i bankowi przysługuje apelacja, ale już na obecnym etapie sprawy warto przytoczyć jakie były motywy tego rozstrzygnięcia. Zgodnie z treścią wyroku...

Continue Reading...