Możliwość ustanowienia drogi koniecznej na wniosek właściciela nieruchomości przez którą przejeżdża sąsiad

  Ostatnio Klient Kancelarii zapytał czy może wystąpić do Sądu o ustanowienie odpłatnej służebności drogi której jest właścicielem, gdyż od jakiegoś czasu przejeżdża nią sąsiad i nie chce on pokrywać żadnych kosztów związanych z utrzymaniem tej drogi. Chcąc uregulować sytuację bezprawnego korzystania z drogi można zawrzeć umowę o ustanowieniu służebności drogi o ile strony dojdą do porozumienia. Służebność powinna zostać ustanowiona w formie aktu notarialnego, przy czym oświadczenie woli właściciela nieruchomości obciążonej, czyli tej, przez...

Continue Reading...

(Polski) Wynagrodzenie dla zleceniobiorców i usługobiorców od 2017 roku

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...

(Polski) Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...

(Polski) Umowa przedwstępna i przyrzeczona sprzedaży nieruchomości

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...

(Polski) Umowa o budowę domu

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...

(Polski) Zniesienie współwłasności nieruchomości

Sorry, this entry is only available in Polish.

Continue Reading...