Planując zakup czy sprzedaż nieruchomości często słyszy się o umowie przedwstępnej. Istotą zawierania umowy przedwstępnej przy transakcji dotyczącej nieruchomości jest zobowiązanie się stron do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w przyszłości

kredyt frankowy hipoteka Szczecin

Termin, w którym ma dojść do sprzedaży nieruchomości często oznaczony jest przez strony w umowie przedwstępnej. Ponadto należy wskazać, że taka umowa powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

O ile nie ma wątpliwości co do formy umowy sprzedaży nieruchomości (akt notarialny), o tyle ustawa Kodeks cywilny nie określa wyraźnie formy, w której ma być zawarta umowa przedwstępna dotycząca sprzedaży nieruchomości.

Z tego wynika, że umowa taka może zostać zawarta w dowolnej formie. Wydawać by się więc mogło, że taniej oraz wygodniej będzie zawrzeć umowę przedwstępną na piśmie, bez udziału notariusza.

Jednakże problem może pojawić się w przypadku, gdy w późniejszym czasie jedna ze stron będzie uchylała się od zawarcia umowy właściwej. Mianowicie z tym w jakiej formie została zawarta umowa przedwstępna wiążą się różne skutki, bowiem inne będzie wywierała umowa przedwstępna zawarta na piśmie, a inne umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego.

W sytuacji, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy właściwej, a umowa przedwstępna nie została zawarta w formie aktu notarialnego, druga strona może żądać od niej jedynie naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

Nie może natomiast dochodzić zawarcia samej umowy. Natomiast jeżeli umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego, czyli w formie przewidzianej dla zawarcia umowy właściwej, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Z powyższego wynika, że zawsze bezpieczniej będzie zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego. Będzie wiązało się to z większymi kosztami, ale w zamian mamy większą pewność, że umowa właściwa sprzedaży nieruchomości dojdzie do skutku, a gdy druga strona będzie się od tego uchylała, mamy możliwość dochodzenia jej zawarcia.

Takiej możliwości nie będziemy mieli w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w innej formie.

Zarówno projekt umowy przedwstępnej jak i projekt umowy przyrzeczonej należycie zabezpieczający interesy Klienta pomoże Państwu sporządzić radca prawny, który również może dokonać analizy projektów tych umów, przedstawionych przez kontrahenta Klienta.

Autor: praktykantka Emilia Dziemidowicz

Opublikowano: kwiecień 2016 r.


Słowa kluczowe: