Zmiana terminu wymagalności roszczenia a przedawnienie

Wymagalność roszczenia jest to stan w którym wierzyciel ma możliwość żądania od dłużnika zaspokojenia tego roszczenia, na przykład polegającego na zapłacie należności. Nie budzi wątpliwości możliwość kwestia zmiany przez strony umowy terminu spełnienia świadczenia dopóki nie upłynie termin jego wymagalności. Dzieje się tak zwykle w drodze zmiany treści umowy w postaci aneksu...

Czytaj dalej...

Sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia a śmierć jednego ze spadkobierców

Zdarza się, że jeden ze spadkobierców ustawowych lub testamentowych umrze zanim dojdzie do stwierdzenia nabycia spadku po pierwszym zmarłym. Przykładem takiej sytuacji może być śmierć drugiego z małżonków, który dziedziczyłby wraz z dziećmi po tym, który zmarł jako pierwszy albo śmierć jednego z braci po dniu otwarcia spadku, którzy dziedziczą po zmarłym rodzicu jako jedyni...

Czytaj dalej...

Kredyty frankowe a mediacje

Niejednokrotnie strony sporu sądowego, decydują się na podjęcie mediacji czy też po prostu rozmów ugodowych, dzięki którym możliwe jest podpisanie ugody, która zakończy spór bez potrzeby wydawania orzeczenia przez sąd. W ramach ugody ustanawiane są warunki, które mają być satysfakcjonujące dla obu stron sporu. Ugody pojawiają się powoli również w „sprawach frankowych”. Tego typu zabiegi, mają przede wszystkim niwelować różnice w kosztach, jakie ponieśli „frankowicze”, w stosunku do tych osób,...

Czytaj dalej...

Kredyty frankowe a pomoc państwa i organów Unii Europejskiej

We wcześniejszym artykule w sporym skrócie została przedstawiona geneza problemu finansowego wielu Polaków, jakim są kredyty frankowe. Wyjaśniliśmy przyczyny ogromnej chęci udzielania przez banki kredytów we frankach szwajcarskich, a także konsekwencje tych działań. W tym artykule skupimy się bardziej na szczegółowej historii funkcjonowania tych kredytów. Masowe udzielanie przez banki kredytów...

Czytaj dalej...

Początki kredytów frankowych

Rozpoczęcie w latach 1998 – 2003, polityki dezinflacyjnej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, wiązało się przede wszystkim z utrzymaniem stóp procentowych na wysokim poziomie. Rokrocznie miliony osób decydowały i decydują się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego by po około 30 latach móc cieszyć się w pełni własnym mieszkaniem. Niestety wzrost stóp procentowych spowodował, że niewiele osób mogło pozwolić sobie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w Polsce. Niezwykle korzystny kurs...

Czytaj dalej...

Wyrok w sprawie frankowej

Z przyjemnością informujemy, że reprezentowani przez naszą Kancelarię Klienci uzyskali pierwszy wyrok w tzw. „sprawie frankowej”. Zaznaczyć należy od razu, że orzeczenie nie jest prawomocne i bankowi przysługuje apelacja, ale już na obecnym etapie sprawy warto przytoczyć jakie były motywy tego rozstrzygnięcia. Zgodnie z treścią wyroku...

Czytaj dalej...