Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika a prawo do odprawy

Zgodnie z art. 55 § 11 k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres...

Czytaj dalej...

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

  Księga wieczysta służy między innymi ujawnieniu stanu prawnego nieruchomości. Badając treść księgi wieczystej można stwierdzić kto jest właścicielem nieruchomości czy też jakie obciążenia związane są z nieruchomością. Zdarza się jednak że stan prawny wskazany w treści księgi wieczystej odbiega od rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku, w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej...

Czytaj dalej...

Zaskarżanie nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym

Jednym ze sposobów rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd jest wydanie nakazu zapłaty. Rozstrzygnięcie takie zapada, bez przeprowadzenia rozprawy, w dwóch rodzajach postępowania, a mianowicie w postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu nakazowym. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty wydawany jest wówczas, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego. W przypadku postępowania nakazowego nakaz zapłaty wydawany jest, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych,...

Czytaj dalej...

Umowa przedwstępna i przyrzeczona sprzedaży nieruchomości

Planując zakup czy sprzedaż nieruchomości często słyszy się o umowie przedwstępnej. Istotą zawierania umowy przedwstępnej przy transakcji dotyczącej nieruchomości jest zobowiązanie się stron do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w przyszłości. Termin, w którym ma dojść do sprzedaży nieruchomości często oznaczony jest przez strony w umowie przedwstępnej. Ponadto należy wskazać, że taka umowa powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. O ile nie ma wątpliwości co do formy umowy...

Czytaj dalej...

Umowa o budowę domu

Podjęcie decyzji o budowie domu to tylko początek długotrwałej drogi mającej na celu zamieszkanie w nowym miejscu. Aby bezpiecznie przejść przez proces inwestycji oraz zagwarantować sobie odpowiednie uprawnienia do dochodzenia swoich praw już w trakcie użytkowania domu konieczne jest, oprócz wybrania właściwego wykonawcy (i to najlepiej takiego, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), należyte sporządzenie umowy o budowę domu. Poniżej przedstawiono podstawowe kwestie, które należy...

Czytaj dalej...

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Prawo własności rzeczy, w tym nieruchomości, może przysługiwać więcej niż jednej osobie. Może to wynikać z różnych zdarzeń prawnych, np. wskutek nabycia spadku. Taka sytuacja może rodzić konflikty, a brak porozumienia może powodować brak możliwości skutecznego zarządzania nieruchomością wspólną oraz może generować niepotrzebne wydatki finansowe po stronie jednego ze współwłaścicieli, które mogą być potem nie do odzyskania. Dlatego też, jednym z podstawowych uprawnień współwłaściciela jest żądanie...

Czytaj dalej...