Radca prawny jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Wykonywanie tego zawodu polega na świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Radcowie prawni mają takie same uprawnienia jak adwokaci, jednakże jeżeli pozostają oni w stosunku pracy to wyłączona jest możliwość występowania przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Radca prawny powinien wykonywać swój zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego, postępując godnie, uczciwie i sprawiedliwie. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

 

Kancelaria PK-Legal istnieje od kilkunastu lat na szczecińskim rynku prawniczym. W naszej codziennej pracy kładziemy szczególny nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi kontrahentami opartych na wzajemnym zaufaniu. Działalność Kancelarii łączy w sobie zarówno doświadczenie, jak i dynamizm oraz innowacyjność młodego pokolenia prawników.

Wszechstronna i efektywna obsługa prawna firm jest możliwa dzięki kompetencjom i doświadczeniu zespołu Kancelarii – osób które od wielu lat świadczą usługi prawne dla biznesu i dobrze rozumieją sposób funkcjonowania firm oraz ich potrzeby. Posiadając odpowiednie możliwości Kancelaria chętnie podejmuje się spraw nietypowych, wymagających autorskich rozwiązań i specjalistycznej wiedzy.

Wielu z obsługiwanych przez nas przedsiębiorcom towarzyszymy od początku ich działalności. Naszym przywilejem jest współpraca zarówno z polskimi firmami jak i międzynarodowymi korporacjami działającymi m.in. w branży chemicznej, spożywczej, przemysłu drzewnego oraz produkcji opakowań.